Dự án Mảnh Ghép Còn Thiếu là chương trình phối hợp mang tính đại chúng và toàn quốc, huy động các cộng đồng đóng góp hiện vật cho đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam (Tượng đài) vào ngày 30 tháng Tư năm 2025. Chúng tôi mong muốn nhận được các hiện vật từ người Việt Nam, Lào, Hmông, Campuchia và những cộng đồng khác vẫn đang chịu ảnh hưởng của xung đột chính trị tại vùng Đông Nam Á.

 

 

MISSING PIECES GALLERY

Click on gallery images below to learn more about objects that have been submitted to the Missing Piece Project and the stories behind them.

Gửi

Để biết thêm chi tiết về cách gửi cho dự án, bấm vào đây.

Scroll Up