ໂຄງການຊິ້ນສ່ວນທີ່ຂາດໄປ ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະນຳເອົາວັດຖຸຕ່າງໆມານຳສະເໜີໃຫ້ເປັນທີ່ລະລຶກຢ່າງຫຼາກຫຼາຍໄວ້ຢູ່ສະຖານທີ່ ອະນຸສາວະລີນັກຮົບເກົ່າສົງຄາມວຽດນາມ (ຫຼືເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ ກຳແພງ) ຕໍ່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນ ເມສາ ປີ 2025 ຢ່າງມີການປະສົມປະສານຈາກຊາວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈັຍ, ແລະຊົນຊາດອື່ນໆ ທີ່ຍັງມີຜົນກະທົບເທົ້າທຸກວັນນີ້ຈາກສົງຄາມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທະວີບເອເຊັຍຕະວັນອອກສ່ຽງໄຕ້

MISSING PIECES GALLERY

Click on gallery images below to learn more about objects that have been submitted to the Missing Piece Project and the stories behind them.

ນຳສະເໜີ

ສຳຫຼັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີນຳສະເໜີວັດຖຸໃນໄລຍະການອຸທິດແບບສ່ວນລວມຂອງພວກເຮົາ

 

Scroll Up