ចក្ខុវិស័យ – VISION

 

គម្រោងបាត់គ្រឿងវត្ថុ នេះ គឺប្រមើលមើល នូវការចាត់ចែងលះបង់វត្ថុនានាយ៉ាងច្រើនឥតគណនាទូទាំងប្រទេស នៅឯនៅវ៉ាស្ហីងថិនឌីស៊ី (ជញ្ជាំង)​ ដោយជនជាតិវៀតណាម លាវ និងខ្មែរ ព្រមទាំងសហគមន៏ផ្សេងៗទៀតដែលនៅមានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែកេរ៌្តដំណែលនៃវិបត្តិនៅអាស៊ីភាគអគ្នេយ៏

ការនេះគឺអនុញ្ញាត្តិជូនសហគមន៏ទាំងអស់នោះទាមទារមកវិញនូវការឆ្លងកាត់ពិសោធន៏ពីអតីតកាល ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង អនុស្សាវរីយ៏ផ្សេងៗ តាមតែការយល់ផ្ទាល់របស់ពួកគេ ។ ការប្តេជ្ញាជាសមូហភាពនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដែលត្រូវនឹងបុណ្យខួបទី៤៥នៃការ “បញ្ចប់” សង្គ្រាមវៀតណាម។   ទម្រង់សាកល្បងរបស់គម្រោងនេះគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី៣០ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨ តាមការស៊ូបរិច្ចាគដ៏តូចមួយនៃវត្ថុផ្សេងៗដោយសហគមន៏ វៀតតែមួយ-ឡូសអិនជើលែស។ នៅឆ្នាំបន្ទាប់ៗមកទៀត គឺយើងមានគោលបំណងពង្រីកគម្រោងនេះឲ្យរួមបញ្ចូលសហគមន៏ចម្រុះផ្សេងៗទៀតណាដែលរងប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមនោះ។

 

ប្រវត្តិសាស្រ្ត – HISTORY

 

គេបានគោរពជញ្ជាំងនោះថាជាកន្លែងព្យាបាលដ៏សំខាន់អស់ពីដួងចិត្តមួយសម្រាប់ជនដែលទៅទស្សនា។ ជាញឹកញាប់ ភ្ញៀវទេសចរណ៏ជាច្រើនបានបន្សល់ទុករបស់របរនៅឯជញ្ជាំងនោះដើម្បីឧទ្ទិសជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលបានស្លាប់ទៅ ឬក៏ជារបៀបបញេ្ចញចោលនូវការឆ្លងកាត់ដ៏ឈឺចាប់ផ្សេងៗទៀត។ ចាប់តាំងពីពេលដែលគេបើកនៅឆ្នាំ១៩៨២នោះមក ជនអភិរក្សកន្លែងនោះបានប្រមូលរបស់ទាំងអស់ដែលគេបន្សល់ទុកនៅជញ្ជាំងនោះហើយចងក្រងរៀបចំទុកជាប័ណ្ណសារជាតិមួយ។ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ នៅពេលដែលបុគ្គលិកអភិរក្សជួយនៅក្នុងពេលទៅទស្សនាប័ណ្ណសារនោះនៅឆ្នាំ២០១៥ នៅក្នុងចំណោមវត្ថុរាប់រយពាន់ដែលគេបន្សល់តាមជញ្ជាំងនោះ គឺយើងឃើញមានវត្ថុតែ៦ប៉ុណ្ណោះដែលសមាជិកសហគមន៏ជនភៀសខ្លួនវៀតណាមបានបន្សល់នៅឯជញ្ជាំងនោះ។ តើហេតុអ្វីបានជាគេមិនរាប់បញ្ចូលសហគមន៏ជនភៀសខ្លួនវៀតណាមទៅក្នុងការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធសាធារណៈនេះ? តើមានសហគមន៏ណាទៀតដែលរងផលវិបាកដោយសារជម្លោះនៅអាស៊ីភាគអគ្នេយ៏ដែលបាត់ឈ្មោះពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ? តើតាំងពីដើមមក មានការច្បាស់លាស់ (នាមរបស់ឪពុកគឺគ្មានចុះនៅទីនោះទេ) និង/ឬ ដោយមិនចំមុខ (កន្លែងនេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកឯងទេ កុំទុកអ្វីនៅទីនេះ) ណាដែលបដិសេធសម្លេងទាំងនេះចូលទៅក្នុងការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធជា         សាធារណៈជាតិនេះទេ? គម្រោងនេះ គឺឆ្លាក់បង្កើតកន្លែងភ្ជាប់ជាសមូហភាពនូវសូរស័ព្ទចម្រុះរបស់ជនដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមនៅអាស៊ីអគ្នេយ៏នៅក្នុងការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធដោយបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈជាតិនេះ។​

ពត៌មានផ្សព្វផ្សាយ – MEDIA

A documentary short by director Daniel Luu about The Missing Piece Project was featured at the 2019 Los Angeles Asian Pacific Film Festival on Thursday, May 9, 2019 at the Regal L.A. Live Theatre! Click HERE for more information about the screening.

video

April 30, 2018 – Artist Antonius Bui is interviewed by Bích Phượng of SBTN-DC (Saigon Broadcasting Network-DC) about the Missing Piece Project.

video

April 30, 2018 – Artist Tiffany Le is interviewed by Bích Phượng of SBTN-DC (Saigon Broadcasting Network-DC) about the Missing Piece Project.

video

April 30, 2018 – Dr. Kim Tran interviewed by Bích Phượng of SBTN-DC (Saigon Broadcasting Network-DC) about the Missing Piece Project.

ក្រុម – TEAM

team3

Kim Tran

Leader
team8

Keva Bui

Participant
team4

Lan Nguyen

Website Designer
team6

David Dang

Video Editor
team2

Tiffany Le

Logo Designer
team1

Vivian Duong

Logo Designer / Videographer
team4

Lan Hoang Nguyen

Photographer / Videographer / Video Editor
team3

Quyen Nguyen-Le

Videographer
team5

Sunny Le

Website Designer
team7

Daniel Luu

Videographer
team2

Kim Pham

Video Editor

សំនួរសួរញឹកញាប់ ៖  (FAQ)

តើអ្វីទៅជា ការប្រមូលទុកអនុស្សាវរីយ៏យុទ្ធជនវៀតណាម ?

ការប្រមូលទុកអនុស្សាវរីយ៏យុទ្ធជនវៀតណាម គឺបានបង្កើតឡើងដោយសារវត្ថុនានាដែលបន្សល់ទុកជាសាធារណៈនៅឯកន្លែង ការរំលឹកយុទ្ធជនវៀតណាម (ជញ្ជាំង) នៅឯវ៉ាស្ហីងថិន ឌីស៊ី។ វាមានគ្រឿងវត្ថុប្រហែលជា ៤០០ ០០០ ដែលគេទុកនៅក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសារៈមន្ទីរ សេវាកម្មទីធ្លាជាតិ ។​ វាគឺជាការប្រមូលទុកដ៏ពិសេសមួយ ព្រោះថា សមាជិក         សាធារណៈដែលទៅទស្សនាជញ្ជាំង នោះគឺជាអ្នកផ្តល់គ្រឿងវត្ថុទាំំងអស់នោះ។ តាមវិធីនេះ វាគឺជា ការប្រមូលទុកអភិរក្សដោយសាធារណៈ ជាជាង ប្រមូលទុកអភិរក្សដោយជនម្នាក់ ឬ ដោយស្ថាប័នមួយ។​​

តើអ្វីដែលជម្រុញឲ្យមាន គម្រោងបាត់គ្រឿងវត្ថុ នេះ?

គេចាប់ផ្តើមធ្វើគម្រោងនេះនៅពេលដែល ឃីម ត្រាន់ អញ្ជើញទៅទស្សនា ការប្រមូលទុកអនុស្សាវរីយ៏យុទ្ធជនវៀតណាម​ នៅឆ្នាំ២០១៥។ នាងចង់ឃើញក្រែងមានវត្ថុអ្វីណាដែលសហគមន៏ជនភៀសខ្លួនយួនបានបន្សល់ទុក។ ដោយមានជំនួយមកពីបុគ្គលិកអភិរក្សម្នាក់ នៅក្នុងចំណោមវត្ថុរាប់រយពាន់នោះ គឺនាងបានរកឃើញរបស់តែ៦ប៉ុណ្ណោះដែលរាស្រ្តវៀតណាមបានបន្សល់ទុក។ កង្វះភាពនៃការប្រមូលទុកវត្ថុពីជនភៀសខ្លួនវៀតណាមនេះ គឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះនូវវិធីដែលរបាយការណ៏មានអានុភាពក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញរឿងសង្គ្រាម វៀតណាម ដែលជាញឹកញាប់គឺបង្កើតនូវការមើលមិនឃើញនូវការឆ្លងកាត់ដ៏លំបាករបស់សមាជិកសហគមន៏វៀតណាម និងសហគមន៏អាស៊ីភាគអគ្នេយ៏ដទៃទៀត។

តើការសាកល្បង គម្រោងបាត់គ្រឿងវត្ថុ នេះជាអ្វីទៅ?

ការសាកល្បង គម្រោងបាត់គ្រឿងវត្ថុ នេះ គឺបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយមានការឧបត្ថម្ភពី ក្រសួង ភាពសំខាន់នៃសមូហភាពក្នុងការសិក្សាអំពីជនភៀសខ្លួន ។ សមាជិកខ្លះៗរបស់ សមាគមវៀតតែមួយ-ឡសអិនជើលេស បានធ្វើការប្រមូលវត្ថុមកពីសហគមន៏ក្នុងស្រុក បានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានីវ៉ាស្ហ៊ីងថិនឌីស៊ី និងបានស៊ូបរិច្ចាគគ្រឿងរបស់ទាំងនោះនៅឯ ជញ្ជាំង ។ លោក-អ្នកអាចឃើញឯកសា​រវត្ថុទាំងនោះនៅក្នុងទី វិចិត្រសាល ។

តើខ្ញុំផ្ញើបញ្ជូន គម្រោងបាត់វត្ថុ នេះទៅតាមវិធីណា?

រៀបចំបង្កើតការប្តេជ្ញាជាសមូហភាពមួយនៅក្នុងរង្វង់សហគមន៏របស់លោក-អ្នក។ នៅពេលដែលលោក-អ្នកស៊ូលះបង់វត្ថុនានានៅឯ ជញ្ជាំង សូមកត់វាទុកដោយថតជារូប សរសេរជាសេចក្តីពន្យល់អំពីវត្ថុទាំងនោះ សម្ភាសឃើញរូប ។ល។ រួចហើយសឹមផ្ញើបញ្ជូនឯកសារមានរូបទាំងនេះទៅក្នុងទីចរន្តទំនាក់ទំនងខមភ្យូធ័ររបស់ គម្រោងបាត់គ្រឿងវត្ថុ ។ យើងនឹងត្រូវការរូបថតវត្ថុរបស់លោក-អ្នកដែលបានបន្សល់ទុកនៅតាមជញ្ជាំង នោះ យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយដែរ ដើម្បីយើងអាចបញ្ចូលវាទៅក្នុងប័ណ្ណសារចរន្តរូបរបស់យើងបាន។

តើគ្រឿងអ្វីដែលយើងអាចផ្ញើបញ្ជូនទៅបាន?

នៅក្នុងកម្លុងពេលសាកល្បងកម្មវិធីនេះ ប្រជាជនបានបន្សល់ទុកទាំងអស់តាំងពីដើមឈើប្រចាំគ្រួសារ រហូតដល់រូបថតផ្សេងៗ រូបគំនូរ កំណាព្យ និងវត្ថុបុរាណទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ យើងសូមឲ្យលោក-អ្នកប្រឹងប្រែងជួយស៊ូបរិច្ចាគគ្រឿងវត្ថុអ្វីណាក៏ដោយចុះឲ្យតែជាវត្ថុដែលទាក់ទងនឹងការពិសោធន៏នៃវិបត្តិក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអគ្នេយ៏និងកេរ៌្តដំណែលរបស់វា។ គ្រឿងវត្ថុទាំងអស់នេះអាចជាអ្វីក៏បានដែរ គឺមិនមានលក្ខណៈកំណត់ថាជាវត្ថុអ្វីនោះទេ។ អំពីរឿង ប័ណ្ណសារចរន្តរូប កញ្ចប់ឯកសារដែលយើងអាចទទួលយកបានគឺតាមរយៈ –​ jpeg, png, pdf, mp4, mov, mp3, និង wav.

តើគ្រឿងវត្ថុរបស់ខ្ញុំនឹងនៅឯណាបន្ទាប់ពីផ្ញើបញ្ជូនទៅហើយនោះ?

បើគ្រឿងវត្ថុដែលមានរូបរាងទាំំងនោះត្រូវនឹងលក្ខណៈរបស់ វិសាលភាពកថាជម្រើសលក្ខណៈ (https://www.nps.gov/vive/learn/upload/VIVE-SOCS2-compliant-08-05-16-FINAL.pdf) នោះ គេនឹងរក្សាទុកវានៅមន្ទីរមួយដែលមានឈ្មោះថា មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសារៈមន្ទីរ សេវាកម្មទីធ្លាជាតិប្រមូលទុកអនុស្សាវរីយ៏យុទ្ធជនវៀតណាម (https://www.nps.gov/vive/learn/collections.htm) ។

តើខ្ញុំអាចជួយឧបត្ថម្ភគម្រោងនេះតាមវិធីណាដែរ?

សូមជួយយើងផ្សាយពត៌មានចេញ ដោយចែករំលែកជម្រាបសហគមន៏លោក-អ្នកអំពីគម្រោងនេះតាមរយៈវេបសៃនិងទំព័រហ្វេសប៊ុខរបស់យើងជាដើម។

DISCLAIMER

The communities affected by the conflict in Southeast Asia are diverse in their personal experiences and perspectives. The Missing Piece Project aims to create a space that is open to a wide range of viewpoints, in order to show the complexity of these communities and their experiences. The views and opinions expressed by those who participate in the project are solely their own and do not necessarily reflect the views of the organizers of the Missing Piece Project.

Scroll Up